Forside
Velkommen til Skt. Peters Kirkes hjemmeside
  
  Kære menighed

     I de sidste 3 søndage har I ikke kunnet deltage i Messen i vore kirker. På grund af de hårde restriktioner skal vi blive hjemme, vore kirker er lukket og vi må ikke deltage i gudstjenester. Det er trist, men det er nødvendigt. Vi skulle aflyse årets firmelse og 1. Kommunion. Corona virussen har ødelagt alle vore personlige og menighedens planer. Men vi tror på, at Gud altid har det sidste ord. Han forlader os ikke, han er med os og vil hjælpe os, når vi har tillid til ham. Derfor skal vi bede hver dag om Guds nåde og hans velsignelse for os. Jeg håber, at I beder hjemme og savner jeres kirke. Jeg holder den hellige Messe hver dag og beder for jer, for hele menigheden. Søndag, den 15. marts besøgte jeg alle vore byer (ca. 300 km) med det Helligste Sakramente og alle har fået den sakramentale velsignelse. Påsken nærmer sig, men I må ikke deltage i liturgien. Jeg overvejede at holde Messe Livestreams, så I kunne se og høre liturgien i internettet, men jeg var ikke overbevist om, at I ville deltage i Messe på den måde. I dag sagde mig en af vores menigheds medlemmer, at mange af jer vil se liturgien i vores kirke Livestreams. Vi prøver at transmittere Korsvejsandagt i morgen (fredag, den 3. april) kl. 18.30.    

Livestreams af søndags- og stille uges gudstjenester i vores kirke:
Fredag 3. april kl. 18.30 – korsvejsandagt
Palmesøndag 5. april – Messe kl. 10.00.
Skærtorsdag 9. april – Messe kl. 18.00
Langfredag 10. april – Korsvejsandagt kl. 14.30. Langfredags liturgi kl. 15.00.
Påskevigilie 11. april – Messe kl. 22.00.
Påske 12. april – Messe kl. 10.00.
Gud velsigne jer mine kære brødre og søstre.
Jeg savner jer meget.
Mange venlige hilsner

Pastor Winek

 I skyggen af coronaepidemien er flere begyndt at spørge, hvordan det ser ud med gennemførelsen af forårets planlagte firmelser. Dette spørgsmål kan ikke besvares  konkret, da situationen er ganske uforudsigelig. De nyligt pålagte restriktioner for samvær i større grupper og på offentlige steder gælder til 30. marts; men med dystre forudsigelser om, hvornår epidemien vil kulminere, kan ingen med sikkerhed sige, om restriktionerne ikke vil blive forlænget.
    For firmelsesmesserne gælder de forholdsregler, som fra kirkelig side er truffet på baggrund af regeringens forordninger, dvs. at offentlige messer og andre ceremonier med et stort antal deltagere  ikke kan finde sted for tiden. De fleste firmelser vil inddrage et stort antal personer: mange firmander og mange familiemedlemmer. Restriktionerne gør sig ikke kun gældende for selve messerne. Restriktionerne for menneskeligt samkvem vil jo også gælde de restauranter, som er bestilt, og egentlig også fester i private hjem, som man opfordres til at undgå eller kun gennemføre med meget få deltagere. Det vil derfor ikke i praksis gavne meget fra bispedømmets side at foreslå alternative  datoer eller løsninger for den nærmeste fremtid.
   Folkekirken har aflyst alle konfirmationer indtil pinse og foreslået, at der træffes nye aftaler for tiden umiddelbart efter. For folkekirken er dette lettere, da praktiske ting vedr. konfirmationen er et rent lokalt anliggende for den enkelte menighed. I vor sammenhæng drejer det sig om mange firmelser, der fra centralt hold skal findes nye tider til, og tiden umiddelbart efter pinse er optaget af bl.a. valfart til Øm og pastoralrådsmøde. Disse begivenheder ville også kunne blive aflyst, hvilket dog blot ville betyde, at  der så heller ikke kan holdes firmelse.
   Som sagt kan ingen sige noget om, hvornår situationen normaliseres. Den nærmeste fremtid er nok den mest usikre, så et forsigtigt alternativ ville være at udskyde firmelser til efter sommerferien, hvilket dog ville indebære at flere af dem skulle uddelegeres til generalvikaren eller sognepræsten.

   Jeg siger jer i øvrigt tak for de initiativer, mange af jer har taget for via de sociale midler at holde et kirkeliv i gang, såsom videostreaming af messer, tilbedelse og rosenkrans samt for også at holde kirkerne åbne for bøn. Må disse tiltag hjælpe vore troende i en tid, hvor de må undvære deltagelse i messen. Jeg ønsker også for jer, at I selv holder modet oppe og ikke mindst forbliver raske.

                     Med de venligste hilsener

                                 +Czeslaw

I dag sættes følgende meddelelse på kirkens hjemmeside:
 
   Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.
For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedr. offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester. 
    At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk. Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre. Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.    
     I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage
     Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen. Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os. Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus. Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion. Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham. Selv om det er påtvunget p.gr. af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller, som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien. Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud. Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.
.
Henvendelser om tvivlspørgsmål i konkrete situationer kan ske til generalvikaren på 30 54 21 18 eller ne@katolsk.dk
 
Paderborn, den 12. marts, 2020-03-12
+CzeslawPå vores hjemmeside kan du finde forskellige oplysninger om os. Vi er den katolske kirke i Herning. - Den katolske kirke er en verdensomspændende kirke med godt 1 milliard medlemmer.

  Menigheden, hvis sogneområde er Herning, Brande, Videbæk, Ringkøbing, Åskov, Trehøje, Ikast, Lemvig, Holstebro og Struer kommun
er, består af ca. 1000 medlemmer, som fordeler sig på godt 30 forskellige nationaliteter.
Dette sætter naturligvis et spændende præg på menighedslivet og giver os en naturlig åbenhed for mennesker af forskelligartet baggrund.

Menigheden blev grundlagt af biskop Suhr i 1962. I de første mange år boede kirken i en villa på Silkeborgvej; men i 1996 købte vi ejendomm

en på Lillelundvej, hvor der nu er kirke, menighedslokaler og præstebolig.

Har du spørgsmål, eller ønsker du en samtale, er du altid velkommen til at kontakte os.

Alle er velkomne uanset deres baggrund.

Med venlig hilsen
Skt. Peters Menighed


Sognepræsten
P. Winek Barwinski
Lillelundvej 36
7400 Herning
 Tlf. +45 41 24 52 40

 mail: vinci@katolsk.dk

Om mandagen holder præsten fri, og kan ikke kontaktes


Aktuelt

Hverdagsmesse

tirsdag og fredag kl. 17.00

lørdag kl. 9.00

  Skriftemål

fredag fra 16.30 - 17.00

søndag fra 9,30 - 10,00


 
Lillelundvej 36 · 7400 Herning · +45 9712 4382/+45 4124 5240