Skt. Ansgar 2023

    Danmarks ”dåbsattest” er indskrevet på Jellingestenen, som kong Harald Blåtand rejste i 965. På denne sten siger Harald, at han var den konge, der gjorde danskerne kristne. Men før det skete skulle nogle missionærer lægge et stærkt fundament til den kristne tro. Det var frem for alt den hellige Ansgar, ”nordens apostel”, hvis fest vi fejrer i dag. Man kan sige, at hans mission mislykkedes, især i Danmark. Men sandheden er, at han fik en meget svær opgave. Han skulle komme til vikingerne med det Gode Budskab, som lærte ganske anderledes end de var vant til. De havde jo deres egen kultur, deres egen religion med de hedenske guder, de havde også deres egen livs stil. Og pludselig kommer der nogen og siger, at de skal ændre det hele. Det var uacceptabelt. Han kom til dem med noget nyt, men også med noget fremmed og ukendt. Sådan var det også i alle andre områder, hvor Kristi Evangelium blev forkyndt. Hedningerne ville ikke høre noget om den Jødiske Messias. Jesu apostle har også erfaret sådanne situationer, blandt andet den hellige apostel Paulus, som vi læser om i Apostlenes Gerninger: ”Paulus' ledsagere bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på.  Men andre sagde: »Han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme.« Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. (…) Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: »Det vil vi høre dig tale om en anden gang.” For evangeliets forkyndelse blev den hellige Paulus dræbt, ligesom andre af apostlene og rigtig mange missionærer. Men det var Jesu ønske og befaling, at de skal gå ud og forkynde det Glade Budskab til alle nationer. Han varslede også, at det ikke ville blive så let en opgave: ”Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve” Evangeliets forkyndelse har bevirket, at kristendommen efterhånden bredte sig til de fleste lande i hele Europa. Efter de mange forskellige vanskeligheder, som den hellige Ansgar erfarede i Danmark blev også det danske folk døbt og hele landet blev et kristent land. Hvordan ser kristendommen ud i Danmark i dag? Kan man sige at det stadigvæk er et kristent land? Jo, man kan sige det, men mange mennesker forlod Kristus og den kristne livs stil, og begyndte at leve sådan, som absolut ikke ligner et kristnes liv. En irlandsk missionær har skrevet i sin bog følgende: ”I vor tid har vi gennemlevet en periode præget af ulydighed. Mange mennesker har kastet et koldt, kynisk blik på Kristus og hans budskab, og ved latterliggørelse og blasfemi har de påført Kirken dybe sår. Deres fornægtelse af Guds åbenbaring er næsten total, og deres liv og indflydelse har skabt en mørk verden, i hvilket det er blevet vanskeligt at leve et værdigt menneskeligt liv.” Man skulle næsten tro, at Paulus beskrev vor tid i brevet til Romerne: ”For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.” 

     Skt. Ansgar og andre som forkyndte evangeliet, gjorde sig umage for at skabe en ny verden med den evangeliske kærlighed og fred. De ville, at alle skulle tro på Jesus og blive frelst. Nu kan vi se, at ikke alle vil det. Derfor er det også jeres opgave, mine brødre og søstre at forkynde evangeliet i jeres miljøer. I må ikke beholde troen for jer selv, men ligesom skt. Ansgar, forkynde den for andre, selv om det ikke er så let. Amen.  


Sognepræsten
P. Winek Barwinski
Lillelundvej 36
7400 Herning
 Tlf. +45 41 24 52 40

 mail: vinci@katolsk.dk

Om mandagen holder præsten fri, og kan ikke kontaktes


Aktuelt

Hverdagsmesse

tirsdag og fredag kl. 17.00

lørdag kl. 9.00

onsdag kl. 17.00 i Struer

  Skriftemål i Herning

fredag fra 16.30 - 17.00

søndag fra 9,30 - 10,00

Skriftemål i Struer

onsdag fra 16.30 - 17.00
søndag fra 13.30 - 14.00
 
Lillelundvej 36 · 7400 Herning · +45 9712 4382/+45 4124 5240