4. søndag i faste. B

     Mange gange siger man at hele verden har brug for fred og frihed, at menneskerne har brug for sikkerhed og ro, til at arbejde, til at leve i et retfærdigt samfund og nyde livet, sammen med deres familier. Det har også været Guds ønske, at vi kan være lykkelige og live i fred. Først valgte Gud Israels folk, for at føre det til det forjættede land. Men selv om Jøderne har erfaret så store mirakler, når Gud har reddet dem fra forskellige farer, kunne de alligevel ikke blive udholdende i trosfasthed mod Gud. Jøderne var Guds udvalgte folk og alligevel var de så ulydige og utaknemmelige, at de har glemt Gud i deres daglige liv. Og ikke bare det. Hvor mennesker glemmer Gud, der kommer synd, vold, uretfærdighed og åndelig nød. Der begynder mennesker at adlyde andre love end Guds lov og at adlyde andre regler end De Ti Bud. Det er måske ingen stor opdagelse, men man kan sige at jo støre velstand erfarer mennesker, jo mere glemmer de Gud og hans lov. Og de samme mennesker mindes Gud, når der kommer en alvorlig sygdom, forskellige naturkatastrofer eller en krig. Gud tillader en gang imellem svære og hårde situationer, for at vise os hans magt, for at minde os om hans eksistens og om vor afhængighed af ham. Det skete med Israels folk, når de har mistet deres land og har befundet sig i Babylons trældom i 70 år. På den måde viste Gud mennesker deres synds og troløsheds konsekvenser. Mange gange siger man at Gud straffer os for vore synder. Men det er ikke rigtigt. Det er ikke Gud, som straffer os, det gør vi selv, når vi vender os fra Gud. I dagens Evangelium sagde Jesus til Nikodemus, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset. I disse ord sammenligner Jesus sig med et lys. I dette lys kan vi leve i fred og kærlighed, men når vi fjerner os fra dette lys, så begynder vi at famle os frem og falde ned, d. v. s. jo længere væk fra Gud vi er, jo mindre kærlighed, håb og tro har vi. Men mange mennesker er alligevel vant til at leve i synd, til at leve i mørket. Hvorfor? Fordi de synes, at det er mere behageligt. De kan leve på den måde, som de vil selv. Ingen regler, ingen bud, ingen begrænsninger. De bestemmer selv, hvad der er det gode og hvad der er det onde. Samtidig vil de ikke vide noget om Gud, om hans lære, om de ti bud eller om moralloven, som er skrevet i Biblen. Det vil de ikke, fordi, som Jesus sagde i dagens Evangelium: ”For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres” Derfor lever mange mennesker uden tro på Gud. De har ikke brug for Guds nåde, de har ikke brug for Guds hjælp eller hans kærlighed; de tror at de er selvstændige og uafhængige. Men jo længere borte i mørket, jo flere problemer kommer der. I sådanne svære situationer kan alligevel nogle mennesker tænke på deres liv, på deres livs fejl og fortabelse, og efterhånden kommer de tilbage til tro på Gud, kommer de tilbage til lyset, for at finde livets mening. Det sker især når mennesker er bange for forskellige fare. Lad os ikke ligne dem, som husker Gud kun i de farlige situationer. Lad os vise Gud, at vi husker ham og hans lov hele tiden. Lad os bede for dem, som har brug for Guds barmhjertighed og lad os selv komme med tillid til den barmhjertige Gud, for at forsone os med ham. Lad os ikke være bange for det lys, som er Jesus selv. Vi, som er troende bør komme her for at se vort liv i dette lys. Vi, som er troende må ikke være bange for, at Gud fordømmer os, ”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham” Vi som er troende bør lede efter Gud i vort liv, fordi vi ikke vil leve i synd, fordi synden bevirker, at vi ikke har det så godt og vi kan ikke finde ro i vort hjerte, indtil det hviler i Gud. Lad os nærme os til det lys, for at hvile i Gud, for at forberede os bedre til Påskens højtid. Tiden løber så hurtigt og snart kan vi deltage i festen for Kristi Opstandelse. Fastetiden kan hjælpe os med det, hvis vi vil benytte den gode lejlighed til at forberede os til mødet med den opstandne Herre. Nu har vi kun tre uger tilbage til den største kristne fest. Gud indbyder enhver af os til at bekende vore synder, til at forsone os med Gud og med hinanden, fordi ”i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus” Amen.

             


3. søndag i faste.

På Jesu tid viste jøderne ingen respekt for den hellige tempel i Jerusalem, når de gjorde der en stor markedspals. Jesus var rigtig sur på dem og jagede dem ud. Hvad kunne han sige i dag om vor respekt for vore kirker? Måske vi gør ikke en markedsplads i vore kirker, men vi gør kirker i markedsplads. I stedet for at fejre søndag, som en hellig dag og komme i kirke, så mange kristne fejrer denne dag i et eller andet supermarked. På den måde glemmer vi en af de ti bud: ”Du skal holde hviledagen hellig”. Selv om i dag er der ingen prædiken, så jeg vil fortælle jer en historie om Eric Lidell, der var den bedste engelske sprinter på 100 meter og favoritter af de olympiske lege 1924. Han var en meget from mand og har aldrig løbet om søndagen. Når han har deltaget i næste olympiske lege, så fik han en information, at sprintere på 100 meter skal løbe en søndag. Han var meget bekymret og skuffet. Og han sagde nej til det. Da hele England fik at vide, at den bedste sprinter vil ikke løbe på grund af søndagen, begyndte mange at kritisere ham. Han var meget tvunget og presset. Han sagde alligevel nej. Til sidst løb han ikke 100 meter sammen med andre sprintere, men han blev tildelt andre sprintere, som løb 400 meter. Han var usikkert, fordi han løb aldrig 400 meter. Før de startede fik han en seddel fra en amerikansk sprinter Jackson Scholz. Der var skrevet en sætning fra Johannes’ Evangelium: ”Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære” Eric Lidell har vundet. Han holdt i sin hånd den seddel med Jesu ord. Han har ikke bare vundet den løb, men frem for alt sine kristne værdier i idealer. Er du også trofast mod Gud og mod din samvittighed?  


2. søndag i faste. B.

     Når vi tænker på Jesu apostle, så tit tænker vi måske: de havde så stærk tro. De var jo så tæt på Kristus, de har ledsaget ham, de har set hans mirakler og hørt hans lære. Men apostlenes tro var desværre svag. De havde brug for Guds hjælp, især under de forfærdelige begivenheder, hvor Jesus skulle tage korset og døde på Golgata. De var ikke godt forberedt til Jesu korsfæstelse og hans død. De havde brug for et forklarelses bjerg, hvor de kunne se Jesus i hans herlighed. Og de har fået dette billede, hvor Jesus talte med moses og Elias, hvor Gud har sagt om Jesus: »Det er min elskede Søn. Hør ham!« De ville blive der, sammen med Jesus, Moses og Elias. Men de skulle gå ned og opleve et andet bjerg – Golgata, med Jesu lidelse og død. Og der erfarede de igen deres svag tro. Under Jesu kors blev bare Jomfru Maria og Johannes apostel. Vi kristne, ligesom apostlene har også en meget svag tro. Jesus vil hjælpe os, derfor inviterer han os på et bjerg, hvor vi kan se hans herlighed. Det er hver hellige Messe, hvor vi kommer og deltager i. Vi kan ikke se Moses og Elias, som taler med Jesus. Men vi kan se et større mirakel, hvor Jesus kommer til os i Eukaristien, i den hellige Kommunion. I de skikkelser ser vi den sande Jesus Kristus, som er med os og midt iblandt os. Han vil gå ned fra dette bjerg sammen med os. Han vil ledsage os på vejen hjem og hele ugen i vort daglige liv. Han vil blive med os for at vi kan opleve godt vort daglige livs korsvej. Men først vil han se, at vi deltager i hans hellige messe rigtigt godt. Imidlertid er der forskelligt. Måske er der nogle ting under liturgien, som vi ikke kan forstå nu, ligesom apostlene dengang. Måske har nogle af os problemer med dansk sprog, at forstå det hele, som læses under Messen, men Gud har ikke brug for ord. Han har brug for os, han har brug for vor tilstedeværelse, han har brug for vor deltagelse i søndagens Messe. De, som deltager i den hellige Messe og har virkelig brug for Jesus i det helligste Sakramente, vil også blive her i kirken sammen med ham. De vil ikke gå ned fra dette bjerg og erfare igen de daglige hårde oplevelser med mange bekymringer og problemer. De kan sige til Gud i deres bønner: ”Gud jeg vil ikke opleve et eller andet kors i mit personlige liv, i mit ægteskab, i min familie” Og tilføje Jesu ord: ”Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi” Vi er bange. Vi vil ikke erfare korset, nej. Vi vil få altid Guds velsignelse og hans nåde. Men vi skal samtidig huske, at Jesus sagde også til sin Far i Gethsemane: ”Dog, ikke som jeg vil, men som du vil” Det er meget vigtigt, at sige disse ord i alle vore bønner: ”Dog, ikke som jeg vil, men som du vil”. Gud har sine planer og han vil hjælpe os på forskellige måder. En gang giver han os sin velsignelse, helbreder os, løser vore problemer og viser os den gode vej. Men der er også sådanne situationer at han kan hjælpe os kun med et tungt kors, som måske overrasker os, giver os mange smerter og lidelser, men bliver den bedste lægemiddel. Gud ved bedre end vi, hvad vi har brug for, hvad hjælper os bedst. Derfor inviterer han os til den hellige Messe, d. v. s. på et højt bjerg for at forberede os til en korsvej. Han skånede ikke sin enbårne Søn, men gav ham, som et korsoffer for vore synder. Det, som Abraham ikke gjorde med Isaak, det gjorde Gud med Jesus. Hvad kan vi ofre Gud? Hvordan kan vi vise Gud vor taknemmelighed for vor frelse? Gud har ikke brug for noget. Men han venter på vort svar. Hvilket svar kan vi give Gud? Vor kærlighed, vor tro, vor tillid og vort liv. Mit liv tilhører Gud, ham vil jeg tjene, som en mand eller kone, som en far eller mor, som en ung eller som et barn, som en læge eller som en mekaniker, som en præst eller lægfolk. 

    Mine kære. Mange kristne deltager i de store oplevelser på forklarelses bjerg – i den hellige Messe, men samtidig vil de ikke erfare korsvejen og Golgata i deres liv. Men de får alligevel forskellige smerter, de kan ikke undgå dem. Andre kommer ikke i kirken men oplever korsvejen og Golgata med dobbelt lidelser, uden Guds hjælp. Vi må desværre ikke undgå livets korsvej. Alle skal opleve denne vej, vil de det eller ej. Man behøver bare at have tillid til Gud, ligesom Abraham. Derfor man kan ikke spørge: vil du opleve en korsvej? Men: vil du få Guds styrke på din korsvejen? Ja? Så kom først til ham på det høje bjerg, til den hellige Messe, så bliver du stærkere til at bære dit daglige kors. Amen.Askeonsdag. 2018.

     I dag får vi igen et askekors på panden og igen hører vi Jesu ord: ”Omvend dig og tro på evangeliet”. Hvor mange gange skal man erfare det rituel for at ændre noget i vort liv? Nogle af os kan sige: en gang, det er nok at tro på Jesu ord. Hvert år gør jeg jo noget med mit liv, især i fastetiden, hvor jeg tænker mere på Jesu lidelse og hans korsoffer. Hvert år ændrer jeg noget i mit liv, som er bedre og bedre. Fastetiden hjælper mig meget med ikke bare at bestemme noget, men faktisk med at forbedre mit jordiske liv. Andre siger måske: ja, jeg skulle høre så mange gange Jesu ord for at omvende mig, for at komme tilbage til kirkens liv, for at forsone mig med Gud og med andre mennesker. Jeg hørte disse ord så mange gange og jeg har faktisk glemt dem så hurtigt for at leve et syndigt liv. Men der er kommet en askeonsdag, hvor jeg har ikke bare hørt disse ord, men jeg begyndte at opfylde dem i mit liv. Guds nåde og kirkens bøn har hjulpet mig med at begynde det hele på ny. Men hvor mange gør ingenting med den Jesu opfordring, som vi hører hver fastetid. Selv om kommer de i kirken og deltager i liturgien, modtager sakramenterne, så ændre de ikke noget i deres liv, tværtimod, de påstår hele tiden, at de har ikke brug for omvendelse, fordi de har ingen synd. Hvis nogen siger det på den måde, så betyder det, at der er en stor hovmod og misforståelse af vor katolske tro. Derfor opfordrer Kristus os alle til omvendelse og samtidig giver han os de tre hjælpemidler som bøn, faste og almisse til at opleve hver fastetid så godt som muligt, men frem for alt til at bringe os til det mål, der blev sat for vort liv i dåben, Guds himmel. Vi kan også give os tid til at overveje, hvordan vi har det med at give afkald? Med at tjene hinanden? Hvordan er samværet i vor menighed? Hvor megen tid og plads kan Gud finde i vort liv? Men askeonsdag og fastetiden er ikke kun en tid, hvor det drejer sig om at give afkald. Dybest set, er det en indbydelse til livet. Men, bestemmer man sig til, at Gud skal være midtpunktet i livet, må det nødvendigvis betyde, at man fjerner det, der til nu, har taget pladsen op. Men er udsigten til et evigt, lykkeligt liv med Gud, ikke det værd? 

     Mine kære. Jesus ikke bare opfordrer os til disse tre midler, men samtidig forklarer os, hvordan vi kan bruge dem, for at bruge dem godt: 

   For det første skal vi være mere ydmyge mennesker. I dag får vi et askekors på vore pander. Dette tegn minder os om vore svagheder, syndige natur, om vores død, som er afslutningen på livet på jorden. Hver af os skal dø og kan ingenting tage med til den anden verden. Det, som vi kan tage med der, er vore gode gerninger og den kærlighed, som gør, at vi elsker andre og hjælper dem. 

   For det andet skal vi se på andre med større kærlighed, fordi vi alle er Guds børn. Kristus døde på korset for os alle. Derfor skal vi lede efter forsoningen med andre. Det behøver ydmyghed, for at sige undskyld, det behøver kærlighed for at tilgive andre deres synder.

   For det tredje, skal vi genoptage vores kontakt med Gud. Det er det vigtigste i fastetiden. Derfor burde vi bede mere på forskellige måder, for at sige til Gud: Herre jeg tror på Dig, jeg har tillid til Dig, jeg vil leve med Dig, Du er min største rigdom. Vi burde læse mere i Biblen, for at vide, hvad siger Gud til os, hvad forventer Han af os, hvordan kan vi opfylde hans vilje. Vi skal forsones med Gud og andre mennesker i skriftemålet. Det er meget vigtigt især før Påske. Skriftemålet kalder man også bods sakramentet derfor er det vigtigt, at skrifte i fastetiden, som man kalder også bods tiden.

   Nu begynder fastetiden, en meget god tid, til at tænke mere på vort liv, og hvad vi kan forbedre i det, hvad vi kan gøre, for at opleve en rigtig stor påskeglæde under Jesu Opstandelses Fest. Amen     


  6. søndag i året. B.

     Dagens Evangelium fortæller om et af de største af menneskers problemer på Jesu tid – om spedalskheden. Det værste ved spedalskheden var ikke hudsygdommen, men isolationen fra alle andre mennesker. Den spedalske skulle bo afsides, langt fra alle steder, hvor andre boede. For en Israelit betød det ikke blot, at han var afskåret fra de levendes land, men at han var lukket ude fra gudsfolket. Som uren og udsat for dæmoner måtte han ikke tage del i gudstjenesten. Derfor var det præsternes sag at dømme ham til udelukkelse eller at blive optaget blandt andre igen. Men angsten for sådanne mennesker var så stor, at man ville overhovedet ikke have noget med dem at gøre.

   Jesus forbarmede alligevel sig over den spedalske og brød forbandelsens bånd. Da han helbredte ham, hentede han ham tilbage til det fællesskab, der lovpriste Gud. Her viser det sig, at den menneskelige tilknytning er stærkere end isolationen. Dette er en handling, der også kan gentage sig her hos os. Jesu barmhjertighed virker stadig, og derfor er ingen stillet helt alene. Men vi må også selv åbne os. Hvorfor? Fordi vi lukker os tit i vore problemer, bekymringer, svagheder og synder. En gang imellem kan vi ligne de mennesker, som lider af spedalskhed. Men vi lider det ikke som vort legemes sygdom, men som vor sjæls sygdom. Og det er sådan, at vi ingen lyst har til at arbejde, til at snakke med nogen, til at gå ud af vort hjem, eller til at leve. Nogle siger: det er sikkert en slags depression. Og mange gange har de ret. Men det kan også være en lidelse på grund af vor sjæls sygdom. Derfor har vi brug for et møde med Jesus, ligesom det menneske fra dagens Evangelium. Han er kommet til Jesus, faldt på knæ og bad ham og sagde: ”Hvis du vil, kan du gøre mig ren” Man kan sige, at vor syndige natur er en slags åndelig spedalskhed. Jesus kan rense vore sjæle frem for alt i bods og forsonings sakramente. Men først skal vi komme til ham, falde på knæ og sige: Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Som svar kan vi altid høre tilgivelsens ord. Mine kære! Andre mennesker kan ikke se åndelig spedalskhed i os. Det kan kun Gud og vi selv. Mange gange minder vor samvittighed os om det, når vi føler ufred i hjertet eller ubehag i vort indre. I en sådan situation er der kun en forløsning: skriftemålet. Det er den bedste medicin for vor åndelig spedalskhed. Men der er også en anden slags spedalskhed. Det gælder nuværende virkelighed. Samfundets spedalskhed. Mange gange er det jo sådan, at de rigtige kristne er diskrimineret ikke bare i de muslimske eller andre lande, men i vore kristne lande. Hele vest Europa er jo et kristent land. Men de fleste ønsker ikke at høre om de evige værdier, eller at se de kristne tegn, som for eksempel korset i forskellige offentlige steder. I Frankrig prøvede man at fjerne korset fra den hellige Johannes Pauls figur. Slovakiet har ikke fået tilladelse at have korset på deres Euro mønt. I mange kristne lande behandler man kristne ligesom de spedalske i Jesu tid. De må ikke forkynde Evangeliet (undtagen deres kirker), de må ikke bruge deres troens tegn offentligt, de må ikke deltage i statens politik, de er anset af andre, som meget mærkelige mennesker, der ikke tilhører denne verden. Men ikke bare det. Der er også mange andre eksempler, hvor mennesker blev diskrimineret på grund af deres hudfarve, race eller afstamning? Men ikke bare historien viser os dette problem. Vi kan næsten hver dag få at vide, at der er så mange som er forfulgt på grund af det. Hele tiden er der i verden mange mennesker som behandler andre som om de var spedalske, ligesom på Jesu tid. Dagens spedalskhed ligger i det, at nogen ser anderledes ud, eller tænker anderledes eller tror anderledes end andre. Det er forfærdeligt at så mange mennesker ingen respekt har for hinanden og for hinandens kultur, mentalitet eller religion. Vor kristne tro lærer os altid en stor respekt for alle mennesker, for alle kulturer og religioner. Vi tilhører den Gud som elsker alle mennesker, vi kender også den største bud, kærlighedens bud. Kærligheden er den bedste medicin for dagens samfundets spedalskhed. Og vi kristne er sendt til alle med den medicin for ”at søge ikke vort eget bedste, men de andres, for at de kan frelses” Amen 


Festen for Herrens Fremstilling i Templet

Vi kommer i kirken for at møde Gud, ligesom den gamle Simeon og profetinde Anna. Men vi kommer i kirken for at andre kan møde Gud takket være os. I dag er der ingen prædiken men jeg vil fortælle jer en historie: 
    Der var en lille dreng, som vil meget gerne møde Gud. Han vidste det godt at vejen til Gud er meget lang. Derfor tog han en madpakke med og begyndte at gå. Efter et stykke tid kom han til en dejlig byens have. Der mødte han en gammel kvinde, som sad på en bænk og kiggede på de mange fugle, som levede i denne have. Drengen sad ved siden af hende og lukkede sin madpakke op for at spise noget. Men han så, at denne kvinde var også sulten. Så gav han hende noget at spise og noget at drikke. Kvinden smilede til drengen med en stor taknemmelighed. Hendes smil var så dejlig og bevægende, at den lille dreng tænkte: jeg glemmer aldrig denne smil. De sad sammen, snakkede med hinanden med en rigtig stor venlighed. Når drengen kom hjem, sagde han til sin mor: ”Jeg har spist min frokost sammen med Gud og han tilføjede: Ved du hvad mor? Gud har det dejligste smil, som jeg har set i hele mit liv. 
Den gamle kvinde kom også hjem og sagde til sin søn: ”Jeg har mødt Gud i byens have. Vi har spist sammen og snakkede med hinanden. Og hun tilføjede: ”Ved du hvad? Gud er meget yngre end jeg tænkte” 
To tilfældige mennesker har givet hinanden så stor venlighed, at de har erfaret Guds kærlighed. Hvad med os? Hvad siger andre efter et møde med os? Er vi venlige eller sårer andre, fordi vi mangler hele tiden ydmyghed og kærlighed? Husk, at andre har brug for din venlighed, for at se Gud og erfare hans kærlighed. 


Festen for den hellige Ansgar. 2018.

      Denne verden, som vi lever i, har hele tiden brug for mennesker, som bringer til andre gode ord, fulde af glæde og håb. Hver dag hører vi jo om forskellige katastrofer, vold og krig. Hver dag oplever vi mange daglige bekymringer og problemer. En gang imellem er vi trætte på grund af så mange dårlige nyheder, som vi kan se i fjernsynet eller læse i aviserne. Derfor er det så dejligt at høre i dagens første læsning: ”Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse” Profeten Esajas har skrevet disse ord for at trøste Israel, som var i Babylons trældom. Han varslede Messias, som kommer og bringer frelse. Alle disse ord opfyldte i Jesu Kristi liv, som kaldte mange til at blive hans vidner i hele verden. Men det var ikke så let at komme til et eller andet folk og forkynde evangeliet. Mange mennesker var imod kristendommen, de ville ikke blive døbt. På grund af det, blev mange kristne, mange missionærer forfulgt. Andre har erfaret så store vanskeligheder, så de kunne ikke mere forkynde evangeliet men skulle komme tilbage til deres land. I dag fejrer vi festen for den hellige Ansgar, som bragte Evangeliet til de nordiske lande. I hans liv, ligesom i andre missionærers liv opfyldte Jesu ord: ”Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve” Skt. Ansgar har erfaret disse ord, når han kom for første gang til Danmark. Selv om han er kommet med det Glæde Budskab så mennesker ville ikke høre hans lære. Det var måske ikke forfølgelse, men snarere en slags misforståelse som han har erfaret dengang i Danmark. Derfor var hans mission ikke nogen særlig succes. Men han lagde alligevel en grund, til at andre kunne bygge på. Derfor er hans liv et godt eksempel for os kristne, som også er kaldet til at forkynde Evangeliet. Mange døbte glemmer den pligt, mange tænker, at det bare er præsternes eller missionærernes pligt. Imidlertid blev alle døbte sendt ud og til alle siger jo Kristus: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” Det er ikke så let, selv om vi behøver ikke at rejse ud til andre lande. Man behøver bare at forkynde Evangeliet i det miljø som vi lever i. Vi møder der ikke forfølgelse men mange gange misforståelse og samtidig kan vi erfare at de, som blev døbt vil ikke leve som kristne, og vil heller ikke høre Guds Ord. De har brug for nogen som minder dem om de største værdier, men hvordan? I dag erfarer vi ikke de troendes forfølgelse i vort miljø, men ligegyldighed.  Man kan erfare at mange gange behandler man kristne som nogle mærkelige mennesker, som tilhører ikke denne verden, hvis de gør deres rettigheder gældende. Sådan er det når vi viser andre en stor respekt for de ufødte børn, for ægteskabets uopløselighed eller andre af familiens love. En gang imellem prøver man, at lave sjov med troen, med Kirken, med de troende mennesker. En anden gang leder man efter en skandale, for at undergrave kirkens autoritet. Vi, som kristne burde forkynde evangeliet i hele verden, men vi burde også forsvare at vi har ret, til at tro. Det er også vor pligt, som kristne, som katolikker – at forsvare vor tro, vor katolske tro. Vi er også ansvarlige for andres kristne liv. Vor familie, vore nærmeste, vore venner lever måske ikke så meget et kristent liv. Hvordan kan man hjælpe dem? Det er også meget svært, at sige til de unge mennesker, at de ikke må leve sammen uden bryllup. Det er meget svært, at sige til kvinder som bestemmer, at gøre abort, at det er en af de største synder. Det er meget svært, at sige til et ægteskab, at de ikke må adskilles. Det er meget svært, at sige til dem, som ikke kommer i kirke, at det er deres pligt. Det er meget svært, at sige til dem, som er kristne men beder ikke, at de burde bede hver dag. Prøv, at sige sådan noget, så erfarer du, at det er ikke så let opgave. Men vi må ikke holde op i sådanne situationer. Vi skal altid gøre som vi kan – frem for alt skal vi sige til andre, at de må huske på deres katolske tro. Vore ord kan på den måde blive en grund til at bygge et nyt liv.   Resten kan vi – ligesom Ansgar gjorde – fortrøstningsfuldt overlade til Helligåndens virke.
     Vi alle er kaldet til at forkynde evangeliet. Det er rigtigt. Vi kan sige mange smukke og værdifulde ord om Gud, om vor tro, om vor bøn, om Kirke, men vi skal altid huske, at nutidens mennesker har mere brug for de rigtige troens vidner end for læresætninger. Amen.

3. søndag i året. B.

     Omvendelse. Er det ikke for tidlidt? Lige efter juletiden hører vi læsningerne, som opfordrer os til at vende os fra det dårlige liv til Gud. Det er jo ikke endnu fastetid. Hvorfor skal vi høre sådanne opfordringer? Fordi Guds kald til omvendelse er altid aktuelt i vort liv. Det er aldrig for tidlidt, heller ikke for sent at holde op med et dårligt livs stil og begynde på ny. Omvendelse er indskrevet i vort menneskelige liv. Vi erfarer jo hver dag forskellige fristelser, svagheder og synder. Vi må ikke sige: jeg har omvendt mig og nu bliver jeg hele tiden fuldkommen og hellig. Nej. Sådan må jeg ikke sige, jeg siger jo ikke: jeg har vasket mig og nu bliver jeg hele tiden ved med at være ren. Eller: Jeg har gjort rent i mit hus, så det har ikke mere brug for rengøring. Nej. Det er forkert. Det samme er også med vort åndelige liv. Vi har brug for omvendelse hele tiden, hver dag er der en eller anden grund til at bede: kære Gud, forbarm dig over mig. Og vi beder om det hver aften. Men der er mennesker, som tænker aldrig på den måde. De er overbevist om, at de har ikke begået nogen synd, derfor har de ikke brug for at bede sådan. Og det betyder, at de har først brug for en Jonas, som kommer og siger til dem: omvend jer! Det er ikke så let opgave at blive en Jonas. Har du prøvet at sige nogen opfordring til din kone, til din mand, til dine børn, eller til dine kammerater? Hvad gjorde de, da de har hørt din opfordring? Det var sandsynligvis forskelligt. Men fleste gange var det desværre ikke sådan, som Nineves beboere gjorde. Hvad med dig, når der kommer en Jonas og sagde til dig, at du skal ændre dit liv? Hvad gjorde du? Har du takket ham, eller var du vred på ham? Det er ikke så let, at ydmyge sig og vende sig fra det onde. Gud sender en eller anden Jonas til os, han sender også os til andre mennesker med en Jonas’ opgave, en svær opgave men samtidig en meget ansvarlig opgave. Takket være Jonas’ opfordring omvendte sig hele byen, som blev redet fra fordømmelse.  ”Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med” Jesus opfordrede også mennesker til omvendelse. Man kan sige, at han begyndte sin offentlige virke med ordene: ”Omvend jer og tro på evangeliet”. Disse ord skulle hele verden høre, fordi Jesus er kommet for at frelse alle mennesker. Så kaldte han de første disciple, for at gøre dem menneskefiskere, det betyder, for at sende disciplene ud med Jonas’ opgave, for at forkynde evangeliet og opfordre alle til omvendelse. Hvor mange mennesker har ændret deres liv takket være Evangeliets forkyndelse? Millioner, måske milliarder. I hele Kirkens historie var der så mange, som troede på Evangeliet, omvendte sig og fulgte Kristus efter. De har fuldstændig ændret deres livs stil og begyndte at leve som de rigtige kristne. Mange var forfulgt og dræbt på grund af deres tro. Mange af dem blev helgenkåret, men alle råbte til Gud hver dag: Herre forbarm dig over os. Omvendelse gælder faktisk ikke bare hedninger, ikke bare de store syndere, men også os kristne, som omvender sig hele tiden, hver dag knæler vi foran Gud med anger og beder ham om hans barmhjertighed. Vi er kristne, men det betyder ikke at vi er fuldkomne. Vi lever jo i denne verden, erfarer denne verdens love og samtidig også denne verdens synder. Derfor skriver den hellige apostel Paulus i dagens anden læsning:  ”Tiden er knap. Herefter skal de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde” I dag er der også mange som blev sendt til denne verdens mennesker, for at forkynde det Glæde Budskab. De er dagens Jonas’ forkyndere, som er måske bange, som selv er ikke fuldkomne, som er svage, men som blev sendt af Gud for at opfordre mennesker til omvendelse. ”Omvend jer og tro på Evangeliet” – tænk på dit liv, hvad du skal ændre i det, hvad du skal gøre for at dit liv bliver et værdigt liv, et liv, som giver dig den indre glæde og fred. Denne verden går til grunde, og hvad der bliver tilbage? Der bliver sikkert tilbage det evige liv hos Gud, hvis du omvender dig, ikke bare nu, i dag, men hvis dit jordiske liv bliver en systematisk og troværdig omvendelses proces. Men husk, at der er ingen omvendelse uden skriftemål. Amen.          
2. søndag i året. B

     Hvorfor tror vi på Gud? Hvorfor bygger vi kirker, deltager i liturgien og modtager sakramenter? Fordi Gud er altid med os, selv om han er i det skjulte. Vi må ikke se ham ligesom vi ser andre mennesker og det hele omkring os. Vi må heller ikke snakke med ham på den samme måde, som med vore medmennesker. Derfor tænker mange, at Gud eksisterer ikke, eller at han er lang væk fra os og samtidig er han ligeglad og tænker ikke på os mennesker og heller ikke på vor historie. Gud er i det skjulte, han er altid et mysterium for os, en hemmelighed. Selv om han har åbenbaret sig for os mennesker, så vi kender ikke hele hans natur. Men vi kender det, som han har åbenbaret, vi kender det vigtigste, vi kender ham, som vor Skaber og Herre over hele verden, vi kender ham, som vor Far og vor Frelser. Vi kender ham frem for alt, som den Gud, der blev menneske og levede på jorden ligesom alle andre mennesker. Vi kender ham i Jesu Kristi person. Han er kommet på jorden, som en af os, for at forkynde Gud, for at forklare Guds natur, og for at vise os Guds grænseløse kærlighed. Hele det Nye Testamente viser os et andet Guds billede end jøderne kendte det fra det Gamle Testamente. Jesus, hans liv og frem for alt hans korsoffer, død og opstandelse har ikke bare ændret denne verdens historie, men har også ændret menneskers forståelse og anseelse angående Guds natur. Jesus, Guds Søn, ”som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig” – læser vi Filipperbrevet. Gud ydmygede sig så meget for at bringe os frelse. Men samtidig havde han brug for mennesker, som kunne tjene ham og på den måde forkynde Gud for andre mennesker. Derfor har han kaldet mange patriarker og profeter i det Gamle Testamente. I dagens første læsning hørte vi, hvordan Gud har kaldet Samuel. Jesus havde også brug for dem, som kunne ledsage ham i hans forkyndelse af det gode budskab. I dagens Evangelium hørte vi, at Jesus har kaldet de første apostle på forskellige måder. De to første var sammen med Johannes Døberen, som viste dem Jesus, og sagde: ”Se, det er Guds Lam” Så de fulgte efter ham og blev hos ham. Men ikke bare det. De tog også andre til Jesus. Sådan var det med Peter apostel. Alle Jesu apostle forlod alt og ledsagede Jesus indtil hans himmelfart, for at forkynde bagefter hans Evangelium. I hele Kirkens historie var det sådan, at mange mænd og kvinder forlod alt, for at tjene Gud, for at leve i et kloster, for at forkynde Evangeliet, som missionær, eller for at tjene som præster i deres menigheder. Det er Guds kald, som er meget svært, at forstå og at forklare. Man kan bare spørge: Hvorfor beslutter mennesker at tjene Gud? Hvorfor vælger de et liv uden familie, uden ægteskab og børn? De er jo mennesker, som alle andre, med alle de menneskelige behov. Og de beslutter alligevel et sådant liv. Det er også en hemmelighed. Det er Guds vilje og Guds planer. Mennesker er frie. De har ret til at sige Gud nej. Sådan var det også med mig. Jeg var så overrasket, at Gud kalder mig til at blive hans præst. Jeg har aldrig planlagt det. Så kom jeg til præsteseminariet, men efter et år sagde jeg: nej. Det er ikke noget for mig. Så jeg holdte op og begyndte mit arbejde i en Bank. Men jeg kunne ikke leve uden kirke, uden sakramenter, uden bøn. Gud begyndte igen kalde mig så stærk, at jeg kom igen til seminariet og blev præst. Som præst tænkte jeg aldrig på at forlade kirken i Polen, at rejse ud til et andet land. Pludselig kom der et kald at komme til Danmark på grund af præstemangel. Efter tre år i Danmark sagde jeg igen nej, det er ikke noget for mig, så jeg kom tilbage til Polen. Men Gud begyndte på ny at kalde mig til Danmark. Jeg er kommet til Herning og nu ved jeg godt at det er det sted og den menighed, hvor jeg skal tjene som præst. Sådan er også mange gange i jeres liv. I kan også sige Gud: nej. Vi kan se, at mange af vore venner siger nej til Gud. De kommer ikke i kirken, de er bare på kirkens kartotek, men lever ikke som katolikker burde leve. Men Gud er tålmodig og venter på enhver, ikke for at blive præster eller for at leve i et kloster, men for at finde Kristus i deres liv og følge efter ham som en person, som et ægteskab, som en familie. Gud er i det skjulte, men det betyder ikke at han er lang væk. Vi kan finde ham takket være andre mennesker, som viser os Gud. Vi kan følge ham efter og blive hos ham i hans Kirke, for at tage andre til Ham, især dem, som selv kan ikke finde Gud. Det er også et kald, et særligt kald at følge Kristus efter som kristne, der tror på Gud og har brug for hans nåde og velsignelse. Det er et kald at tage andre til Gud, ligesom apostlene gjorde det. Amen.      
Herrens Åbenbarelse 2018


    Kristus er kommet på en anden måde end mennesker tænkte. Han blev også åbenbaret på en anden måde end mennesker ønskede. Han har frelst os på en fuldstændig anden måde end mennesker har planlagt det.

En gang var der på et bjerg tre træer. De snakkede med hinanden om deres fremtid. Et træ sagde: ”Jeg håber, at en dag bliver jeg en kiste, hvor mennesker kan gemme en stor skat: juveler af guld, penge og forskellige smykker” det andet træ sagde: ”Jeg håber at en dag bliver jeg en stor, kongelig skib, hvor kongen kan sejle til andre lande gennem mange have og oceaner” Det tredje træ sagde: ”Jeg vil vokse op på dette bjerg mod himlen på den måde, at mennesker, som kigger på mig kan tænke på Gud og ære Ham” Efter et stykke tid kom der skovhuggere og huggede dem alle. Tømreren har lavet mange krybber af det første træ. Dyrene fik mad i dem. Det var ikke den fremtid, som det første træ ønskede. Af det andet træ blev lavet en lille båd, som fiskerne brugte på en sø. Det var heller ikke den fremtid, som det andet træ ønskede. Af det tredje træ man lavede bare et par bjælker, som blev lagt i et varehus. Det var desværre ikke det tredje træs ønske. Et par år senere glemte alle de træer deres planer. En nat kom til en stald en mand og en kvinde. Kvinden har født et barn og har lagt det i en krybbe, som blev lavet af det første træ, som nu kunne forstå, at det bærer den største skat i hele verden. Efter en lang tid sejlede en gruppe mennesker på en sø. Pludselig kom der en storm, og den lille båd, som blev bygget af det andet træ var så bange, at alle disse mennesker mister deres liv. Stormen var jo så stor og båden så lille og svag. Men en mand som sov der, blev vækket, stod op og befalede at stormen bliver stille. Nu forstod denne båd, at bærer den største konge, som er kongen over alle verdens konger. Til sidst tog nogen bjælkerne af det tredje træ. En mand skulle bære det tunge træ på et bjerg, hvor han blev korsfæstet på det samme træ. Påskemorgen forstod dette træ, at det var så tæt på Gud, fordi Jesus, Guds Søn hang på det og millioner mennesker i hele verden, som kigger på Jesu kors tænker altid på Gud. 

Mine kære. Vi er så mange gange skuffede, at vi har planlagt noget forgæves. Samtidig skal vi huske, at Guds planer er forskellige fra vores planer. Man behøver bare at tro, at have tillid til Gud, for at få meget mere end vi har planlagt. Vi skal huske at Guds veje er ikke vore veje, men Guds veje er altid de bedste.      Festen for Maria Guds Moder. 2017

     Det nye kalenderår er begyndt. De 365 dage i det nye år er for os en hemmelighed. Vi ved faktisk ikke noget om, hvad der venter på os. Vi kan planlægge noget, og vi skriver det i vore nye kalendere, men hvordan det går, det ved vi ikke nu. Mange gange er vi så skuffede, når vi kan erfare, at vi har planlagt noget forgæves. Det sidste år gik så hurtigt, der var mange ting, som vi har ikke planlagt, vi blev overrasket så mange gange og måske er vi bange nu, at vi har glemt det vigtigste. Det nye års dage vil også gå hurtigt. Hvad skal vi så gøre, for at opleve dette år godt, for at ikke glemme vort livs mål? Vi er simpelthen bange og stiller sådanne spørgsmål. Kirken fejrer ved årsskiftet Gudsmoders Fest. I vores bange spørgsmål har vi lov til at rette vores blik mod Guds Moder og lede efter svaret der, hos Maria. Evangeliet fortæller om hyrdernes besøg ved krybben, og om deres undren, og om at de fortalte englenes budskab videre. Og så står der: ”Men Maria bevarede alt, hvad der skete i sit hjerte og tænkte over det” Maria har med vågent hjerte oplevet, hvad der var sket med hende siden englenes budskab, siden besøget hos Elisabeth og om stalden, hvor hendes barn blev født. Hun bevarede det hele i sit hjerte. Der er det indgraveret som en uventet, ubegribelig oplevelse. Og Maria tænkte over det hele. Hun ledte efter forbindelseslinje mellem det, der skete nu, og det som hun kendte fra sit folks historie. Og ved disse tanker bliver det mere klart: det, der begyndte med englenes hilsen, med fødslen i stalden, var tegnet på hendes søns virke. Og endelig erkendte hun det hele om Langfredagen og ved solopgangen Påskemorgen. Maria bevarede det alt sammen i sit hjerte. Og så nåede Maria til den fulde erkendelse af det, som hun allerede i ydmyghed havde sagt til englen: ”Jeg er Herrens tjenerinde, det ske mig efter dit ord” Maria glemte aldrig noget. Hun går stadig med disse tanker i sig og handler mere og mere efter Guds vilje. Det, hun har lært fra fædrene er et uforglemmeligt grundlag for hendes viden. Det var jo mere end tusinde års erfaring om fædrenes troskab mod Gud, der skabte det fundament, som hun byggede på. Og den gamle viden om Guds trofasthed knyttede Maria sammen med sine egne oplevelser. (…) ”Gud er trofast”, bekendte apostlen Paulus efter at han havde mødt den opstandne Kristus. ”Gud er trofast”, sådan må Maria også have følt det, da hun på pinsedagen – sammen med apostlene – blev grebet af åndens magt, der udgik fra den opstandne Jesus. Maria bevarede alt, hvad der skete i sit hjerte og tænkte over det. Derfor var hun vågen over for lyset påskemorgen og fra ildens gnist fra hendes søn i pinsens fællesskab med disciplene. Maria var trofast, også når oplevelserne eller lange tider i hendes liv var uforståelige. Hun glemte aldrig disse oplevelser, men brugte dem, som byggesten. Vi må også kunne lære at tænke over det, som sker med os. Det år, der ligger bag os, må ikke glemmes, vi skal huske Guds spor i vores liv. Disse spor skal vi altid have i vore tanker. Som et puslespil må det efterhånden tage en form i vort livs konturer. Når jeg har erkendt Guds virke i mit liv i det gamle år, så har jeg noget, at bygge på. Jeg ved, hvor trofast Gud var over Israelsk folk. Jeg ved alt, hvad han gjorde for mig i det forgangne år. Jeg ved hvilke forjættelser han har givet os med Jesu opstandelse. Hvorfor skulle jeg så være bange, når et nyt år begynder? Minutterne, timerne, dage, uger, måneder vil gå – men jeg ved, at det hele ikke bare bliver glemt som en stor meningsløshed. Jeg ved, at Gud er trofast. Jeg ved, at selv om mennesker glemmer, så glemmer Gud ikke: ikke dig, ikke mig, ingen af os. Lad os takke Gud for hans trofasthed i det gamle år og i alle de år, vi kan huske tilbage. Og lad os se hen til Gud med vor tillid i det år, vi går imøde. Lige meget, hvad der kommer: vi vil altid være i Guds tanker – han glemmer os ikke. Vejen gennem tiden kan være smertefuld, men jeg kan være sikker på, at den trofaste Gud fører mig til et godt mål, vort livs mål – det evige liv i himlen. Herrens trofasthed varer evigt for alle, der frygter og ærer ham. Hans frelse erfarer alle, som bevarer hans pagt, som tænker over hans bud – og handler derefter.  Amen.          


Festen for den Hellige Familie. B.

     Enhver af os kan ikke forestille sig, at leve uden familie. Vi alle blev født i en familie, vi alle blev opdraget i en familie. Vi har erfaret, hvad det betyder at have en mor, en far, at have søskende, de fleste af os har erfaret hvad det betyder, at have en kone og en mand, at have børn. Vi skaber en familie, vi har fået livet i en familie, og mange af os giver det nye liv i en familie. Vi har også brug for hinanden så meget. Derfor fejrer vi en familiefest. Det er alligevel ikke festen for en tilfældig familie men festen for den hellige familie, Jesus, Jomfru Maria og Josef. Det er sådan, fordi Gud, som kom til os på jorden har valgt den eneste og naturligste vej, som er familien. Jesus blev også født i en familie, han har også erfaret, hvad det betyder, at have en mor og en far. Hans fødsel og hans liv ledsagede mange særlige omstændigheder, som hans forældre undrede sig over, men samtidig har han fået en stor kærlighed og omsorg fra dem. De har beskyttet hans liv med en utrolig bestemmelse. I bibelen kan vi bare læse de vigtigste begivenheder fra Jesu barndom, vi kender ikke hele hans liv i Nazaret. Vi kan bare gisne om, at det var et almindeligt liv, ligesom andre familier har livet i denne tid. Men for mig personligt er det så ualmindeligt, at Gud kom på denne jord og har levet, ligesom andre gjorde det. Der i Nazaret var der et hus, en familie, hvor Guds Søn levede 30 år, som et almindeligt menneske. Den helligste levede der med to hellige forældre. Maria og Josef blev lydige mod Gud. De opfyldte alle Hans ord. Og på den måde havde Jesusbarnet altid en god omsorg. Selv om de havde så mange problemer og vanskeligheder, levede de alligevel i en stor harmoni. Der har aldrig været en eller anden familie uden problemer, uden vanskeligheder og bekymringer. Alle familier har erfaret de forskellige svære situationer. Men de familier, som har Kristus i deres liv, oplever de erfaringer med udholdende tillid, kærlighed og fred. Nu er der mange unge, moderne forældre, som lever uden Gud, som berøver deres børn Kristus og hans nåde. På den måde mangler de plads til Jesus i deres familier, ligesom det var i Betlehem. På den måde mangler de også den udholdende tillid, kærlighed og fred. På den måde ødelægger de efterhånden deres families liv, fordi de ikke har fundet plads til Jesus. På den måde er det så svært for dem at opleve Julefest eller den Hellige Families Fest med glæde. Imidlertid er den Hellige Familie, som vi ærer i dag et godt eksempel på, hvordan man kan tjene Gud, sine nærmeste og andre mennesker. Det er et godt eksempel for vore familier. Vi ved ikke så meget om deres daglige liv, vi kan ikke sige mere end der er beskrevet i Bibelen. Det er meget godt eksempler for os, for vore familier, især i de svære situationer, når der opstår forskellige problemer eller konflikter. Derfor burde familierne bygge deres liv på et godt eksempel, på en klippe, som er troen på Gud og på hans Evangelium. I dag har vi jo brug for gode eksempler, vore familier har også brug for dem. Man kan ikke sige, at vi er fuldkomne, at vore familier er fuldkomne, nej. Selv om vi lever i en moderne verden, så det betyder ikke at vi lever godt. Måske mangler vi ikke penge, måske mangler vi ikke et godt arbejde, måske mangler vi ikke tøj, mad og medicin. Men vi mangler sikkert et godt familieliv, hvor kærlighed regerer, hvor der er altid den samme mand og den samme kone, hvor der er altid den samme mor og den samme far, hvor forældrene er fuldstændig åbne til det nye liv, hvor alle sammen tror på Gud og deltager i kirkens liv, for at invitere Jesus til deres liv, til deres familieliv. Vi må ikke forestille os at leve uden familie, derfor vi må kæmpe hver dag, at enhver vor familie bliver udholdende i det daglige liv og deltagende i Guds liv, d. v. s. i kirkens sakramenter, som bevirker, at vi er aldrig alene, men erfarer Guds tilstedeværelse.  

     Må den Hellige Familie: Jesus, Maria og Josef, vise os, at fællesskabet i vore familier beskytter os mod alt ondt og redder de familier, som er i fare. Må den nyfødte Guds Søn, som helligede familielivet, hellige enhver af os, vore familier og give os en stærk tro på den Barmhjertige Gud, som vi kan mødes i hver søndagsmesse. Amen.


Herrens Fødsel 2017

   Vi ønsker hinanden: ”Glædelig Jul”, og det er rigtigt. Hvert år fejrer vi jo den store fest med glæde. De som fejrer denne fest, som festen for Jesu Kristi Fødsel, fejrer den altid med en rigtig stor glæde. Denne fest er glædelig af sig selv. Vi er glade, fordi vor Herre kommer til os fra himlen. Vi er glade fordi har opfylder sine forjættelser, som han gav Adam og Eva i paradis, som mange profeter fra det Gamle Testamente har varslet. Vi er glade, fordi Gud kommer til os, som en af os, som et menneskebarn. Vi er glade, fordi han kommer ikke bare til konger og kejsere, heller ikke bare til de rige og vigtige personer, han er ikke kommet til bare præster, farisæere og de skriftkloge. Han er ikke kommet bare til jøderne. Han er ikke kommet bare til dem som levede i hans tid. Han er kommet til alle mennesker. Vi er glade, fordi han er kommet til os, til enhver af os. Man kan sige, at vi lever med ham og for ham. Han er vort livs princip og mål. Hans fødsel, hans liv, hans død og hans opstandelse giver vort liv en stor mening. Det er en ejendommelig trosbekendelse. Vi bekender vor tro under hver søndags eller under højtidsmesser. Vi bekender der, at vi tror på den, hvis fødselsdag fejrer vi i dag. Dagens Evangelium viser os også en slags trosbekendelse, som Johannes apostel har skrevet i det første kapitel. ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” Disse ord beskriver meget kort Guds natur og hans virke. Johannes skriver også om det lys, som Gud har sendt til denne verden. Dette lys var født i Betlehem. Dengang fandt han ikke plads hos mennesker, Maria, hans mor skulle føde ham i en stald. ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham” Hvert år fejrer vi den store begivenhed, som en kirkens højtid. Hvert år oplever vi Jesu Fødselsfest, som en dejlig dag, fuld af glæde. Selv om Jesus kom til os alle, så kom han først til Jøderne, til sit eget. Nu ved vi, at millioner mennesker i verdens historie blev kristne, det betyder Guds børn, dem, der troede på hans navn. Vi kalder os også kristne, som tror på, at Jesus som Messias er født for 2000 år siden, for at frelse os. Men kristendommen er ikke bare en historie. I sin Kirke lever Kristus stadigvæk, og han kommer til os så tit, ikke som et lille barn, men som Guds Søn. Han sagde jo, at han vil blive sammen med os indtil verdens ende. Han kommer til os i sin Kirke, i sakramenterne, især i det helligste sakramente. Han kommer til os i sit ord, som vi læser i den Hellige Skrift. Han kommer til os når vi er samlet som et fællesskab, for at bede. Han kommer til os i et andet menneske, som har brug for vor hjælp. Han kommer til alle, men hvor mange glemmer i dag, at man fejrer dagens fest for Jesu fødsels skyld, på hans komme skyld? Kristus kom til alle mennesker, han kom for at frelse alle, men både for 2000 år siden og i dag ikke alle tror på ham, ikke alle kender ham, ikke alle husker, at Julen er faktisk kaldet Herrens Fødselsfest. De ved heller ikke at Gud kom til verden, for at dele sammen med os mennesker vore livs glæder og bekymringer. Han kom, for at lære os Guds vilje, for at vise os, at vi kan leve i fred og kærlighed med hinanden. Lad os ikke tillade, at noget kan berøve os Julens sande mening. Vi, som har hørt Evangeliet om Jesu fødsel, vi som deltager i denne hellige Messe er ikke kommet her bare for at mindes Guds komme til denne verden for 2000 år siden, men at modtage ham, som kommer om lidt på dette alter. Vi er kommet i kirken, ligesom hyrderne dengang, for at blive Jesu fødsels vidner. Ikke i en stald, ikke i en krybbe, men i brøds og vins skikkelse, i Eukaristien. Og nu kommer han ikke som et lille barn, men som vor Gud og Frelser for at tage bolig iblandt os, for at dele sammen med os vore problemer og bekymringer, han kommer i hver hellige Messe for at støtte og trøste os, for at forstærke os i vort daglige liv. Kun på den måde kan vi ære rigtig godt dagens fest, når vi deltager med glæde i den højtidelige Messe. Kun på den måde kan vi bevise, at vi venter på Jesus, finder ham i Eukaristien, tager imod ham og modtager ham i den hellige kommunion. Kun på den måde kan vi få belønning for vor tro, fordi ”alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn” Amen. Julenatsmesse – 2017

       Gud kom til os i det skjulte. Han kom om natten, når de fleste sov. Han kom i det sted, hvor ingen ventede på ham – i en stald, og på den tid hvor ingen vidste det. Samtidig kom han på en naturlig måde, som et lille barn. Som det mest våbenløs væsen, som havde brug for andres omsorg. Gud, som har hele verden i sine hænder gav sig selv til menneskers hænder. Det er utroligt. Det er så stort mysterium for os gennemsnitsmennesker. Vi kan ikke forstå Guds planer. Vi forstår aldrig Gud. Men han forstår heldigvis os. Han forstår det godt, at uden ham er vi bare stakkels mennesker. Derfor kom han til os, som en af os. Han kom frem for alt for at frelse os, men han også kom for at vise os, hvor meget Gud elsker os, og for at hjælpe os med at lære Guds bedre at kende. Han kom for at dele med os vort daglige liv. Han kom til os, som Guds Ord og med Guds Ord. Hans eneste våben var det ord, som han forkyndte. Dette ord læser alle kristne gennem 2000 år og undrer sig over, hvor fuldkomment det er. Hans liv var så hjælpsomt og fuld af kærlighed. Men det betyder ikke, at alle har modtaget ham med kærlighed og glæde. Alle husets dør var jo lukket for ham, han blev født uden for byen, mellem dyr. Han skulle flygte til Ægypten på grund af menneskers hovmod og misundelse. Han udsatte sig for kritik og had, fordi han lærte sandheden. Mennesker har korsfæstet ham, som forbryder, selv om han var uden skyld, uden synd. Hans offer har reddet hele verden og har bragt frelsen for alle dem, som har troet på ham. Vi begyndte dagens fest for 4 uger siden med adventstid. Hvert år forbereder vi os til Herrens Fødsel på den samme måde. I dag kan enhver af os svare: har jeg udnyttet denne tid i år, eller var det bare 4 almindelige uger for mig? Ja, Jesus kommer – lige meget om ventede vi på ham eller ej. Han kommer, selv om der også i dag er mange lukkede dør for ham. Han kommer, som et lille barn for at give sig selv til vore hænder, men mange vore hænder er optaget nu. Han kommer om natten, men mange har ikke brug for hans lys, de bruger jo den elektriske lys overalt. Han kommer til mennesker, men finder ingen plads kun den uden for byen. Man kan tænke bare på en sådan pessimistisk måde og klage over, at verden har igen glemt Jesu Fødsel. Nej, det er ikke sådan overalt på jorden. Selv om dagens Jul er så kommerciel og mange tænker bare på den ydre indfatning, så er der alligevel millioner kristne, som forstår meningen og betydningen for denne fest. Vore kirker er jo ikke tomme i den hellige nat. Vi kommer her for at deltage i julenattens Messe, med en stor glæde og bevægelse. Det er en særlig aften for vore familier, hvor vi kan mødes sammen og fejre denne fest med en særlig stemning. Mange kommer i denne tid til skrifte for at forsone sig med Gud og møde ham med et rent hjerte. Mange forsoner sig med andre, med sin familie, med sine naboer, med sine venner. Mange finder Gud, frem for alt i kirkens sakramenter, men også i julesalmer, i Guds Ord, som fortæller os om den Hellige Familie i Betlehem. Sandelig, stille nat, hellige nat, signede julenat. Lad os udnytte den hellige tid til at nærme os til Gud. Han er i skjulte, men han er nær. Han vil komme til enhver af os, især denne nat, for at oplyse vort livs mørke, for at bringe fred til dette vort liv og for at vise os sin store kærlighed, som er grænseløs. Man behøver bare at lukke os op og modtage ham med glæde, og sige til ham: kom kære Jesus, kom til mit livs Betlehem, kom og tag plads i mit hus. Kom og giv mig din fred, så jeg kan også erfare den gave, som hele verden har brug for. Kom Jesus og hjælp mig på ny, at leve med dig og give dig hele mit liv, i Kirken, i mit hjem, i min familie, på arbejdsplads, i hverdag. Kom kære Jesus og blev født i mit hjerte, så mit liv får igen en mening og værdi. Jeg pynter mit hus med den elektriske lys, men jeg har faktisk brug for dig, som er verdens lys, jeg skænker andre gaver og blev selv skænket, men jeg har faktisk brug for den største gave, som er dig selv. Jeg fejrer et festmåltid sammen med min familie, men jeg har faktisk brug for dit eukaristiske festmåltid i kirken og det evige festmåltid i dit rige. Jeg har brug for dagens store kristne fest, fordi jeg har faktisk brug for dig kære Jesus, som er verdens frelser. Amen.                  4. søndag i advent. B.

     Kong David fik en utrolig forjættelse fra Gud: ”Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn” Disse ord opfyldte Gud, da han sendte ærkeengel Gabriel til en jomfru, som hed Maria. Dagens Evangelium fortæller os om den historiske begivenhed. Det var selvfølgelig Herrens Bebudelse, som vi fejrer hvert år den 25. marts. I nat og i morgen fejrer vi festen for Jesu Fødsel. Men vi fejrer denne fest takket være en anden fest, nemlig takket være Herrens Bebudelse, hvor ærkeengel Gabriel kommer til Maria med det store budskab om Jesu komme. Han kommer til hende i den bedste tid. Hun blev forlovet en mand Josef, men samtidig levede de ikke endnu sammen. Det er maget vigtigt. Hvis Maria var gravid før hun blev forlovet, så kunne hendes familie og naboer fordømme hende for ægteskabsbrød. Hvis Gabriel kom til Maria efter at hun begyndte at leve sammen med Josef, så var hun ikke mere jomfruen. Men frem for alt kom ærkeenglen til en konkret person, som er fuld af nåde, til en kvinde, som er velsignet iblandt kvinder, som Gud har valgt af alle slægter og alle folkene, han kom til Jomfru Maria. De ord, som han sagde til hende bruger vi som hverdagsbøn: Hil dig Maria, fuld af nåde … . Vi katolikker husker også hver dag om Herrens Bebudelse, når vi siger især om middagen den gamle og smukke bøn: Herrens Engel bragte Maria det Glæde Budskab. Og hun undfangede ved Helligånden. På den måde understreger vi denne begivenheds store betydning. Det var bare en samtale mellem to personer, men det havde så stor indflydelse på hele verdens historie. Maria var jo et frit menneske. Hun blev ikke tvunget til det, at sagde ja. Nej, det var hendes frie og gode vilje, at sagde ja til Gud. Derfor Marias fortjeneste til at verden bliver frelst, er rigtig stor. I paradis snakkede også to personer, en kvinde og en engel. Og denne kvinde sagde også ja til englen, men englen i paradiset blev ikke sendt af Gud. På den måde sagde Eva nej til Gud og hendes beslutning har bevirket, at menneskeheden har mistet paradis. Maria sagde ”ja” til Gud, og på den måde lukkede denne verdens dør op for Guds Søn, som kom for at betale for Adams skyld.  Jesu fødsel, den fest, som vi fejrer i morgen minder os om den gamle sandhed, at der, hvor mennesker siger ”ja” til Gud er altid fred og velsignelse, der er altid lykke og glæde, der er altid frelse og liv. Men der, hvor mennesker siger ”nej” til Gud, der er altid forbandelse og ondt, der er altid ulykke og fortvivlelse, der er altid fordømmelse og død. Sådan er også i vort personlige liv. Vore beslutninger har ikke så stor indflydelse på hele verden og dens historie, men vor ”ja” eller vor ”nej” til Gud har en stor indflydelse på vort eget liv og på vore nærmestes liv. Mange gange skal vi bestemme mellem vor vilje og Guds vilje. Vælger vi vor vilje, det betyder, at vi synder. Enhver synd sårer os og dem, som lever omkring os. Vælger vi Guds vilje, det betyder, at vi lever med en god samvittighed og den sande glæde. Det er rigtigt, at vi skal give afkald på vore egne planer, når vi vælger Guds vilje. Maria gjorde jo det samme. Hun havde sikkert sine egne planer på fremtiden, men der kom Guds engel og spurgte hende: vil du ændre dine planer og vælge Guds vilje? Det var ikke så let, at svare bare ”ja”. Maria har stillet et spørgsmål: ”Hvordan skal det gå til?” Og hun fik et svar, en forklarelse fra englen. Så sagde hun: ” Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!” Vi snakker også med englene, forskellige englene, hver dag. Men vi skal passe på, hvem vi siger ”ja”. Når vi synder, så betyder det at vi har begået den samme fejl, som Eva i paradis. Når vi lever godt og helligt, så betyder det, at vi har sagt ”ja”, ligesom Maria. Og vort ”ja” især nu, hvor vi fejrer om lidt Jesu Fødsel, kan bevirke, at Jesus kommer også til os, til vort personlige liv, for at fylde os op med hans fred og glæde. Amen.     3. søndag i advent. B.

     Mine kære! Dagens søndag, den 3. søndag i advent kalder man i kirkens liturgi ”Glædens Søndag” – ”gaudete” – på latinsk. Og denne søndag minder os om, at hele advent er en glædes tid, hvor vi venter på den forjættede Messias. Mange venter ikke på ham, mange venter på Gud med frygt, men vi kristne, som tilhører ham, venter på Gud med en rigtig stor glæde. Han har åbenbaret sig for det udvalgte folk Israel, han kom til denne verden i Betlehem for 2000 år siden, han kommer til os kristne i kirkens liturgi, i enhver Messe i enhver fest og højtid. Sammen med Jesus, kommer til denne verden et nyt håb. Nu ved vi, at Kristus har frelst os. Men selv om frelseren kom på jorden og har frelst os, så hans frelse er ikke endnu fuldført. Selv om han blev korsfæstet for os, opstod fra de døde og har sejret over døden, så vor personlig frelse er for os snarere en opgave end en gave. Det betyder, at vi har fået fra Gud en chance for at få det evige liv, men først skal vi vise ham, at vi vil meget gerne tilhøre ham. Hvordan kan vi gøre det? Man behøver bare, at sige ja til Gud i hvert område af vort liv. Man behøver bare at forstå, at kun Gud kan give os den sande glæde. Vi lever i denne verden, vi benytter dens rigdomme, men den sande rigdom er altid hos Gud. Han er den største rigdom i vort kristne liv. Vi kan se og erfare, at så mange er fortabte i dag, at så mange er skuffede og trætte af livet. Det er sådan fordi de leder efter forskellige værdier på forskellige måder og på forskellige steder. Men meget tit finder de kun en erstatning i stedet på de sande værdier, fordi de leder efter dem ikke der, hvor de kan finde dem. I dag tilbyder verden os rigtig mange ting, som kan give os glæde. Men efterhånden opdager vi at det er en kortvarig glæde. Vi kan erfare det på vort livs vej, at verdens goder ikke kan give os den sande glæde. De giver os snarere skuffelse end glæde. Sådan var det også på Jesu tid. Mennesker ledte efter nogen, som kunne vise dem den eneste vej til den sande glæde. Derfor kom tusinder af jøder til Johannes Døberen, for at høre ham, for at blive døbt og få syndernes forladelse. Mennesker har brug for nogen, som kan befri dem, fra deres synder, svagheder og mangler. Mennesker har mere brug for fred og ro i hjertet end for alle de ting, som verden tilbyder dem. Hvor kan vi altså finde den sande glæde og lykke? Et svar på det spørgsmål kan vi finde i bibelske tekster, især i evangelierne, som vi også kalder det Glæde Budskab. Der er så mange ord, som kan hjælpe os med, at forstå, hvad den sande glæde er og hvor vi kan finde den. Der er så mange gode tanker, som kan hjælpe os med, at forstå den store mening med vort liv. Der er så mange gode råd, som kan hjælpe os med at leve i denne verden med en stor optimisme. Kristendommen er jo den glade religion. Vi kristne kan altid finde en grund til at være glade. Vi har en Far i himlen, som elsker os og behandler os som sine børn, han har sendt sin enbårne Søn og gav ham som et offer for vor skyld. Kristus har frelst os og gav os det Glade Budskab om frelsen. Han blev sammen med os i sin Kirke, for at føre os til det evige liv. Vi er ikke faderløse, men vi har altid haft en Far, som vil, at alle hans børn kan blive frelst. Han sørger for os, han hjælper os og støtter os i vort livs svære timer. Han har givet os igen chance at få de værdier, som Adam og Eva har mistet. Han har forberedt os en bolig i himlen. Er det ikke nok til at være glad? Kun i Gud, kun i ham kan vi finde den sande lykke og glæde. Gud selv er nok. Men der er noget, som kan berøve os disse værdier – det er hver eneste synd. Arvesynden bevirkede, at mennesker har mistet paradis. Vore synder bevirker, at vi mister livets lykke og glæde. Derfor er det nødvendigt at forsone os med Gud, at bekende vore synder og at få syndernes forladelse. Julefest er en glædes fest, men man kan ikke fejre denne fest med glæde, hvis først man er ikke forberedt til den. Derfor ligesom de mennesker, som kom til Johannes Døber, kan også vi forberede os til mødet med Gud, til mødet med Kristus i den kommende Herrens Fødselsfest, som bringer til verden en meget stor glæde. Vil du deltage i denne glæde? Vil du tage imod den store gave fra Gud? Så sig det til Gud i din bøn, måske i aften, at du har brug for den sande glæde, at du vil altid tilhøre Gud, at du venter frem for alt på ham i denne adventstid. Og kom til ham med anger, for at bekende alle dine synder. Du savner jo Guds barmhjertighed. Det gør ikke ondt, at komme til skri

Sognepræsten
P. Winek Barwinski
Lillelundvej 36
7400 Herning
 Tlf. +45 41 24 52 40

 mail: vinci@sktpeter.dk

Om mandagen holder præsten fri, og kan ikke kontaktes


Aktuelt

Hverdagsmesse

tirsdag og fredag kl. 17.00

lørdag kl. 9.00

  Skriftemål

fredag fra 16.30 - 17.00

søndag fra 9,30 - 10,00


 
Lillelundvej 36 · 7400 Herning · +45 9712 4382/+45 4124 5240