Samarbejdspartnere

Bonifatiuswerk støtter ti byggeprojekter i Norden i 2013

De tyske katolikkers Bonifatiuswerk vil i 2013 støtte tres projekter i Tyskland, Norden og Baltikum med i alt 2,8 millioner euro; heraf støttes ti byggeprojekter i de nordiske lande med 700.000 euro (Danmark 150.000, Finland 150.000, Norge 150.000 (heraf 50.000 til Tromsø), Island 150.000 euro og Sverige 100.000).

Gennem disse projekter ønsker Bonifatiuswerk at være med til at facilitere et levende trosliv i diasporaen. Bispedømmet København modtager støtte til renoveringsprojekter; bispedømmet Oslo til køb af byggegrund til opførelse af ny kirke; bispedømmerne i Stockholm og Helsinki til køb af nye kirker; bispedømmet Reykjavik til indretning af et retrætehus i klosteret Stykkisholmur.

Bonifatiuswerk har desuden bevilliget 2,1 millioner euro til projekter, der støttes af dets afdeling for børne- og ungdomshjælp. Disse omfatter religiøse og kateketiske projekter (890.000 euro), kateketiske projekter til de yngste (ca. 740.000 euro) og diakonale projekter (440.000 euro). Godt 300.000 euro er øremærket til projekter i de nordiske lande.

Bonifatiuswerk har også bevilliget 600.000 euro til medarbejdere i missionale projekter. I Sverige har projektmedarbejder Sibylle Hardegger fået forlænget sin stilling med yderligere to år. Fra sin arbejdsplads på Newman-instituttet i Uppsala koordinerer hun vejledningen af praktikanter fra Tyskland, der ønsker at arbejde og bo i et af de nordiske lande, ligesom hun organiserer valfarter til nordiske valfartsteder.

Til projekter af missional karakter yder Bonifatiuswerk et beløb på 80.000 euro i 2013. Danmark får også del i disse penge. Allerede i 2012 har Bonifatiuswerk ydet støtte til projektet ’Den mobile kirke’ – et sakralt rum indrettet i en skurvogn, og hvis medarbejdere driver opsøgende arbejde blandt ikke-kirkevante mennesker. Derudover har Bonifatiuswerk også støttet vort bispedømmes markering af Troens år ligesom de også har støttet den kommende videostreaming-løsning af gudstjenester fra Skt. Ansgars domkirke.


Sognepræsten
P. Winek Barwinski
Lillelundvej 36
7400 Herning
 Tlf. +45 41 24 52 40

 mail: vinci@katolsk.dk

Om mandagen holder præsten fri, og kan ikke kontaktes


Aktuelt

Hverdagsmesse

tirsdag og fredag kl. 17.00

lørdag kl. 9.00

onsdag kl. 17.00 i Struer

  Skriftemål i Herning

fredag fra 16.30 - 17.00

søndag fra 9,30 - 10,00

Skriftemål i Struer

onsdag fra 16.30 - 17.00
søndag fra 13.30 - 14.00
 
Lillelundvej 36 · 7400 Herning · +45 9712 4382/+45 4124 5240