Caritas


I Danmark arbejder Caritas med familierelaterede projekter og aktiviteter for socialt udsatte, ligesom Caritas arbejder for at skabe handlemuligheder for alle, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom.


SOCIALE PROJEKTER
De fleste Caritas-organisationer i Europa arbejder typisk både nationalt og internationalt. Det falder derfor naturligt, at Caritas kan imødekomme nogle af de behov, der er i Danmark.

På det sociale område tilbyder Caritas undervisningsforløb, som udruster par til at håndtere og forebygge konflikter og til at få et bedre samliv. Derudover er Caritas medstifter af Center for Au Pairs (CAP) som rådgiver au pairs og støtter informationsmøder og sociale aktiviteter for au pairs i Københavns-området, Aalborg, Århus, Horsens, Esbjerg, Helsingør og Lyngby. CAP har til hensigt at modvirke social isolation og skabe bedre forhold for pigerne, mens de er i Danmark.

Ambitionen med projekterne er at organisere og udbygge den indsats som ordenssamfund, sogne og enkeltpersoner allerede yder.

Hjælpen ydes uden betingelser eller forbehold for tro, baggrund eller overbevisning. Formålet er at udøve mennesketjeneste – den aktive næstekærlighed, som er central i den katolske forståelse af et kristent liv.

FOLKELIG FORANKRING
Caritas bestræber sig på at skabe handlemuligheder for alle, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom. Der er mange måder hvorpå du kan at engagere dig i Caritas’ arbejde. Det er ikke kun med penge, du kan gøre en forskel for verdens fattigste!

Du kan blive frivillig for Caritas. Du kan deltage i vores kampagner. Du kan donere briller eller du kan sende en forbøn. Mulighederne er mange. Hvis du selv har en ny og anderledes idé til, hvad du kan hjælpe med, så kontakt vores kampagnekoordinator
Sidse Helene Surel Mogensen på ssm@caritas.dk eller på telefon 38 18 00 28.Sognepræsten
P. Winek Barwinski
Lillelundvej 36
7400 Herning
 Tlf. +45 41 24 52 40

 mail: vinci@katolsk.dk

Om mandagen holder præsten fri, og kan ikke kontaktes


Aktuelt

Hverdagsmesse

tirsdag og fredag kl. 17.00

lørdag kl. 9.00

onsdag kl. 17.00 i Struer

  Skriftemål i Herning

fredag fra 16.30 - 17.00

søndag fra 9,30 - 10,00

Skriftemål i Struer

onsdag fra 16.30 - 17.00
søndag fra 13.30 - 14.00
 
Lillelundvej 36 · 7400 Herning · +45 9712 4382/+45 4124 5240